Op deze  pagina vindt u verslagen en foto´s van de activiteiten van de NLVB

 JAARVERSLAG 2013
JAARVERSLAG 2014
JAARVERSLAG 2015

Verslag Studiedag 2013
Verslag Onmoetingsdag 2013 

Verslag Studiedag 2014
Verslag Ontmoetingsdag 2014 

Verslag Studiedag 2015
Marc Chagall verslag n.a.v. de lezing van Ruud Bartlema
Verslag Ontmoetingsdag 2015

Impressie Vrouwensynode 2014
Bijeenkomst Vrouwensynode 2015

Ontmoeting met de Protestantse Vrouwen 

  Foto´s van de  Studiedag 2015 

Woman in Church and Society (WICAS)

 WICAS verslag Wittenberg 

 WICAS verslag Stuttgart

WICAS verslag Meissen

Impressie WICAS conferentie te Napels 26-29 september 2016
Thema: Vrouwen in beweging

 

Enkele foto's van de WICAS conferenties

 

 

 

Jaarthema 2017

Het thema voor 2017 is:

Een nieuwe reformatie?!

==========================

 

 

 

 

 12 augustus 2017

“Here we stand” Women’s festive day in Wittenberg.
Deze dag zijn speciaal de vrouwen welkom om het feest van de reformatie te vieren en daarin de rol van vrouwen in de geschiedenis te gedenken en vorm te geven. Dan komen wij met vrouwen van overal op de wereld bij elkaar om te bidden, denken, zingen, dansen en met elkaar reformatie en vrouw-zijn te vieren. Een dag om niet te missen zet hem in uw agenda! Op deze dag zijn er naast de feestelijke diensten, workshops, tentoonstellingen, een groot podium op de markt
van Wittenberg, een feest en een dienst met internationale gasten.
Vanuit het bestuur van de NLVB willen wij met minstens één auto vol vrouwen naar deze dag toegaan. Uiteraard kan dat niet voor één dag.Wij vertrekken van uit Nederland op vrijdag 11 augustus en komen zondag terug. Dat houdt in dat wij 2 overnachtingen zullen hebben. Wie meer wil weten en zich hiervoor op wil geven, kan contact opnemen met ds. Marlies Schulz, mjaschulz@kpnmail.nl.
 

 23 september Vrouwenmaaltijd

Op 23 september willen wij graag onze najaarsbijeenkomst vieren en ik gebruik expres het woord vieren.
Samen met de vrouwen van de
OKViB (oud katholieke vrouwen in beweging) willen we een vrouwenmaaltijd organiseren in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Een maaltijd van ontmoeten en elkaar leren kennen. Noteert
u de datum alvast!?.
In de volgende Brief volgt meer uitgebreide informatie.
Fannie Hafkamp
 

Word vriend/vriendin van de NLVB 
De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond is de enige nog bestaande lutherse bond. Het bestuur wordt gevormd door lutherse vrouwen, maar de activiteiten staan open voor iedereen: man, vrouw, oud, jong, luthers, niet luthers! Als u ons werk en ons voortbestaan wilt steunen kunt u vriend/vriendin van ons worden door een jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze penningmeester over te maken. U ontvangt dan ook ons kwartaalblad De Brief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van al onze activiteiten!