NLVB 60 jaar. Van heden naar toekomst

Impressie van de Ontmoetingsdag op Hoekelum.

In de auto, via Zwolle, om Betteke Bruil de Wit op te halen, en daarna door naar Bennekom. Naar Hoekelum, om daar het 60jarig jubileum van de NLVB te vieren. En gevierd hebben we.
Eerst het ochtendgebed. Door ds. Marlies Schulz, die er nu gelukkig weer bij was. Ds. Perla Akerboom, gewapend met stemvork, ging ons voor in de te zingen liederen. Geweldig, als er mensen zijn die zo goed kunnen zingen. Na het ochtendgebed de gedachtenis aan leden die ons zijn ontvallen en aan mensen die er door ziekte o.i.d. niet bij kunnen zijn. De kaarsjes worden voor hen aangestoken.

Daarna de jaarvergadering. Dit was voor Coby Aartsen haar laatste vergadering als secretaris van de bond. Haar termijnen waren op. Maar er had zich niemand gemeld om deze plaats in te nemen. Ook van ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen werd afscheid genomen, ze stopt als bestuurslid en als redactielid van de Brief. Ook Tom Tempelaar stopt met zijn werkzaamheden voor de Brief. Het technische deel zoals verzenden, wordt nu gedaan door bestuurslid Elisabeth Huxdorff. Dorika Selele is nieuw lid in het bestuur van de bond. Maar nu: geen secretaris. Dan gaat er een hand omhoog, Fannie Hafkamp zegt dat zij het, samen met haar dochter Kirsten-Anke Oosting, wil gaan proberen. “Eerder had ik samen met mijn moeder samen één bestuursfunctie, dat gaan Kirsten-Anke en ik nu ook proberen te doen”. Luid applaus was hun deel.

Na het officiële deel op naar de lunch, heel bijzonder, Catharina’s tafel.

Fannie Hafkamp gaf toelichting op de lunch, het hoe en het waarom het er was en waarom het zo’n bonte maaltijd was. Daarna mochten we, tafel voor tafel, naar het buffet om er een maaltijd op te halen. Leuk was, dat de man bij de vis, nog wist, dat ik bij Melanchton vertelde, alleen vis en kip te eten. Dus ook nu maakte hij een heerlijk visbordje voor me. Later nog wat aardbeien opgehaald, bij wijze van toetje. Lekker fris bubbelwater erbij en mijn dag kon niet meer stuk. Tijdens de maaltijd waren er nog drie lezingen, verleden, heden en toekomst van de NLVB. Marlies Schulz over verleden, Cornelia Hübner over heden en Fannie Hafkamp over toekomst. En onder de maaltijd door was er ook nog klezmermuziek. De groep Yentle Flavour. Deze groep zou ook het programma na de maaltijd verzorgen. En geloof me of niet, ze kregen de mensen aan het dansen. Dansende lutherse dominees. Prachtig. Nou ja, niet alleen dominees, maar ook anderen lieten zich niet onbetuigd.

Na afloop van het officiële programma was er nog een drankje en en hapje. Dit om het onderlinge netwerken te bevorderen.

Ook voor de Ontmoetingsdag geef ik me nu alvast op voor volgend jaar, het eerste jaar op weg naar de 70.

Bestuur en allen die deze dag gerealiseerd hebben, bedankt, het was geweldig.   Agnes Fossen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.

 

Jaarthema 2017

Het thema voor 2017 is:

Een nieuwe reformatie?!

==========================

 

 

 

 

 12 augustus 2017

“Here we stand” Women’s festive day in Wittenberg.
Deze dag zijn speciaal de vrouwen welkom om het feest van de reformatie te vieren en daarin de rol van vrouwen in de geschiedenis te gedenken en vorm te geven. Dan komen wij met vrouwen van overal op de wereld bij elkaar om te bidden, denken, zingen, dansen en met elkaar reformatie en vrouw-zijn te vieren. Een dag om niet te missen zet hem in uw agenda! Op deze dag zijn er naast de feestelijke diensten, workshops, tentoonstellingen, een groot podium op de markt
van Wittenberg, een feest en een dienst met internationale gasten.
Vanuit het bestuur van de NLVB willen wij met minstens één auto vol vrouwen naar deze dag toegaan. Uiteraard kan dat niet voor één dag.Wij vertrekken van uit Nederland op vrijdag 11 augustus en komen zondag terug. Dat houdt in dat wij 2 overnachtingen zullen hebben. Wie meer wil weten en zich hiervoor op wil geven, kan contact opnemen met ds. Marlies Schulz, mjaschulz@kpnmail.nl.
 

 23 september Vrouwenmaaltijd

Op 23 september willen wij graag onze najaarsbijeenkomst vieren en ik gebruik expres het woord vieren.
Samen met de vrouwen van de
OKViB (oud katholieke vrouwen in beweging) willen we een vrouwenmaaltijd organiseren in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Een maaltijd van ontmoeten en elkaar leren kennen. Noteert
u de datum alvast!?.
In de volgende Brief volgt meer uitgebreide informatie.
Fannie Hafkamp
 

Word vriend/vriendin van de NLVB 
De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond is de enige nog bestaande lutherse bond. Het bestuur wordt gevormd door lutherse vrouwen, maar de activiteiten staan open voor iedereen: man, vrouw, oud, jong, luthers, niet luthers! Als u ons werk en ons voortbestaan wilt steunen kunt u vriend/vriendin van ons worden door een jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze penningmeester over te maken. U ontvangt dan ook ons kwartaalblad De Brief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van al onze activiteiten!