Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Nieuws  en  foto's  Pelgrimstocht naar de Kaarsenkroon

  • NLVB 30 9 2
  • NLVB 30 9 3
  • NLVB 30 9 4
  • NLVB 30 9 5
  • NLVB 30 9 6
  • NLVB 30 9 1


Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland, Met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een m----oeder/(schoon)dochter dag!

------------------------------------------------------------------------- Jaarthema 2024

"Gelovige vrouwen onderweg"

-------------------------------------------------------------------------------

2024
data voor in de agenda!

  • 2 maart 2024, Ontmoetingsdag Gouda


Lutheran World Federation

klik op onderstaande link; via de link  komt u op de website van de Lutherse Wereld Federatie

https://www.lutheranworld.org/get-involved/ongoing-campaigns/ukraine-crisis