Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

 

Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland,
met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een moeder/(schoon)dochter dag!

 

 Laatste Nieuws

Jaarthema 2018

De bijbel en de vrouw

Vrouwen van nu en de bijbel

Studiedag 17 maart 2018

Op zaterdag 17 maart a.s. wordt de jaarlijkse studiedag gehouden in de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Het jaarthema 2018 ‘Hier staan wij, hier gaan wij’ wordt vandaag uitgewerkt aan de hand van de in 2016 uitgebrachte Vrouwenbijbel. Mw. ds. Marianne van der Meij-Seinstra verzorgt de inleiding. lees meer.....

Ontmoetingsdag 26 mei 2018

Om alvast te noteren: voor de ontmoetingsdag 2018 zijn we te gast in de lutherse gemeente Nijmegen, waar mw. ds. Susanne Freytag gemeentepredikant is. Samen met haar en een aantal Nijmeegse lutherse vrouwen wordt door het bestuur een mooi en inspirerend programma voorbereid. In de voorjaarsbrief leest u er meer over!  

 Martha  toen ze afscheid nam van de NLVB

Enkele foto's van Katharina's tafel 


 


 

 

5125