Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

 

De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode, en contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland en met een open oog voor de wereld om haar heen, is op zoek naar een:

Secretaris
Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur, ondersteun je de voorzitter en ben je de verbindende schakel tussen de bestuursleden. Je coördineert de inkomende en uitgaande correspondentie en bent verantwoordelijk voor een juiste verslaglegging. Je organiseert de bestuursvergaderingen en de bewaking van de actiepuntenlijst.

Tot je werkzaamheden behoren:
-      Voorbereiden bestuursvergaderingen(4 keer per jaar)
-      Uitwerken notulen van deze vergaderingen
-      Mee organiseren activiteiten (Studiedag, Ontmoetingsdag, Najaarsdag)
-      In voorkomende gevallen aanleveren kopij voor De Brief
Voor deze functie vragen wij:
-      Een flinke dosis humor
-      Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en schrift
-      Werken met email en goed kunnen typen
-     
Zelfstandig kunnen werken binnen een warm en enthousiast team
De functie is op basis van vrijwilligheid en onbezoldigd. De gemaakte onkosten worden vergoed. Belangstelling?

Ben jij per direct beschikbaar en heb je ruime ervaring met genoemde werkzaamheden? Neem dan snel contact op met Marianne Seinstra en/of Helena van Axler (zie laatste pagina van deze brief) of meld je aan via het formulier op de website.

 

Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland,
met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een moeder/(schoon)dochter dag!

 Laatste Nieuws

Jaarthema 2018

De bijbel en de vrouw

Vrouwen van nu en de bijbel

Ontmoetingsdag 26 mei 2018 

Lutherse Gemeente Nijmegen,  Prins Hendrikstraat 79,
6521 AX NIJMEGEN

Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond nodigt u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 26 mei 2018.
We zijn in 2018 te gast bij de lutherse gemeente Nijmegen, sinds 1 januari 2016 met de gemeenten Brabant en Zuid-Limburg samengevoegd tot de gemeente Zuid-Nederland.
Lees meer .....

 Najaarsdag NLVB met OKvIB 29 september 2018 te Leeuwarden 

De Najaarsdag 2018 vieren we op 29 september in Leeuwarden samen met de Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging(OKViB). Onze leden uit Leeuwarden ondernemen elke keer weer de lange reis naar de activiteiten van de NLVB. Nu willen wij de reis een keer wagen en hen bezoeken! Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad, waarvoor tal van activiteiten staan gepland.
Een van die activiteiten is een tentoonstelling die de OKViB en de NLVB samen organiseren in de Lutherse kerk te Leeuwarden. In ieder geval willen we daar met elkaar van genieten!
Genoeg aanknopingspunten om op 29 september naar Leeuwarden af te reizen. De reismogelijkheden en het programma moeten we nog uitwerken, maar noteer deze datum alvast in uw agenda! 

Brainstorm dag 11 juli 2018 te Utrecht De jaarlijkse brainstorm dag van de NLVB, staat gepland op 11 juli 2018 in de ELK, Hamburgerstraat te Utrecht.
We gaan met elkaar brainstormen over het thema en de activiteiten voor 2019. Uw inbreng is daarbij heel belangrijk. 

Om 13.00 uur wordt gestart met een lunch en van 14.00 tot 16.00 uur is het gesprek van het bestuur met de leden, die erbij willen zijn.Hiervoor kunt u (vanwege de lunch) zich aanmelden bij: Helena Axler: h.v.axler@gmail.com

 
 
  


 


 

 

7403