Over ons

De NLVB is opgericht in 1956. Tijdens de watersnoodramp in 1953 bleek dat er behoefte was aan een overkoepelende organisatie die de diverse kerkelijke vrouwenclubs snel bij elkaar kon brengen en coördineren. Een dergelijke acute noodhulp is niet meer nodig geweest, maar de NLVB is trouw gebleven aan de begingedachte. In de loop van de jaren heeft de NLVB zich ontwikkeld tot een maatschappijkritische organisatie, de dwaze moeders werden gesteund, actie gevoerd tegen vrouwenhandel en kinderprostitutie. In de afgelopen jaren is het begrip ´geweld´ onderzocht en de middelen die nodig zijn om de geweldsspiraal te doorbreken. De jaarthema´s van de WICAS werden gevolgd, zoals het thema ´Water´, ´Geef ons heden ons dagelijks brood´, en ´Vrouwen en de (voortgaande) reformatie´. In de Lutherdecade volgt de NLVB de jaarthema´s zoals die zijn aangereikt door de Lutherse Wereld Federatie in 2013 ´Reformatie en tolerantie´ en in 2014 ´Reformatie en politiek´.

Na jarenlang een overkoepelend orgaan van Lutherse vrouwengroepen te zijn geweest is daar nu veel in veranderd. Het aantal individuele leden is vele malen groter dan het aantal nog aangesloten clubs. Verspreid door het land zijn nog een aantal groepen actief, waarmee het bestuur goede contacten onderhoudt. De Haagse vrouwengroep is initiatiefneemster voor regionale ontmoetingsdagen van lutherse vrouwen uit het hele land en wordt hierin gesteund door het NLVB/bestuur.

 

 

 

 

 

Configureer deze downloadwidget


 Bestuur NLVB

voorzitter
ds. Marlies Schulz

Secretaris
Fanny Hafkamp
Kirsten Anke Oosting

Penningmeester
Helena Axler

Algemene Bestuursleden

Sara de Weerd-Walakutty

Margreet van Dijk

Dorica Selele

Elisabeth Huxdorff

De vergaderdata van het bestuur vindt u in de activiteitenagenda.

Jaarthema 2017

Het thema voor 2017 is:

Een nieuwe reformatie?!

==========================

 

 

 

 

 12 augustus 2017

“Here we stand” Women’s festive day in Wittenberg.
Deze dag zijn speciaal de vrouwen welkom om het feest van de reformatie te vieren en daarin de rol van vrouwen in de geschiedenis te gedenken en vorm te geven. Dan komen wij met vrouwen van overal op de wereld bij elkaar om te bidden, denken, zingen, dansen en met elkaar reformatie en vrouw-zijn te vieren. Een dag om niet te missen zet hem in uw agenda! Op deze dag zijn er naast de feestelijke diensten, workshops, tentoonstellingen, een groot podium op de markt
van Wittenberg, een feest en een dienst met internationale gasten.
Vanuit het bestuur van de NLVB willen wij met minstens één auto vol vrouwen naar deze dag toegaan. Uiteraard kan dat niet voor één dag.Wij vertrekken van uit Nederland op vrijdag 11 augustus en komen zondag terug. Dat houdt in dat wij 2 overnachtingen zullen hebben. Wie meer wil weten en zich hiervoor op wil geven, kan contact opnemen met ds. Marlies Schulz, mjaschulz@kpnmail.nl.
 

 23 september Vrouwenmaaltijd

Op 23 september willen wij graag onze najaarsbijeenkomst vieren en ik gebruik expres het woord vieren.
Samen met de vrouwen van de
OKViB (oud katholieke vrouwen in beweging) willen we een vrouwenmaaltijd organiseren in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Een maaltijd van ontmoeten en elkaar leren kennen. Noteert
u de datum alvast!?.
In de volgende Brief volgt meer uitgebreide informatie.
Fannie Hafkamp
 

Word vriend/vriendin van de NLVB 
De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond is de enige nog bestaande lutherse bond. Het bestuur wordt gevormd door lutherse vrouwen, maar de activiteiten staan open voor iedereen: man, vrouw, oud, jong, luthers, niet luthers! Als u ons werk en ons voortbestaan wilt steunen kunt u vriend/vriendin van ons worden door een jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze penningmeester over te maken. U ontvangt dan ook ons kwartaalblad De Brief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van al onze activiteiten!