Impressum 

De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond (NLVB) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40534548.

Door te klikken op deze link opent u de statuten van de NLVB.

Financieel Jaarverslag 2013
Financieel Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2015

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

   
 Site map


 


 


 

 

 

Jaarthema 2017

Het thema voor 2017 is:

Een nieuwe reformatie?!

==========================

 

 

 

 

 

 23 september Vrouwenmaaltijd

Op 23 september willen wij graag onze najaarsbijeenkomst vieren en ik gebruik expres het woord vieren.
Samen met de vrouwen van de
OKViB (oud katholieke vrouwen in beweging) willen we een vrouwenmaaltijd organiseren in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Een maaltijd van ontmoeten en elkaar leren kennen. Noteert
u de datum alvast!?.
In de volgende Brief volgt meer uitgebreide informatie.
Fannie Hafkamp
 

Word vriend/vriendin van de NLVB 
De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond is de enige nog bestaande lutherse bond. Het bestuur wordt gevormd door lutherse vrouwen, maar de activiteiten staan open voor iedereen: man, vrouw, oud, jong, luthers, niet luthers! Als u ons werk en ons voortbestaan wilt steunen kunt u vriend/vriendin van ons worden door een jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze penningmeester over te maken. U ontvangt dan ook ons kwartaalblad De Brief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van al onze activiteiten!