Contact

Informatie opvragen, lid worden en aanmelden voor de activiteiten van de NLVB kunt u door het invullen en verzenden van het contactformulier.

Contactformulier 

 

 Route 

 


 

 

 

Lidmaatschap NLVB

 

Contributie
Individueel lid     17,50 per jaar Vrouwengroepen  7,50 per jaar 

Bankrekening
 NL29 INGB 0001 1397 33
t.n.v. penningmeester NLVB

Ontmoetingsdag  25,00
Studiedag  15,00 

Jaarthema 2017

Het thema voor 2017 is:

Een nieuwe reformatie?!

==========================

 

 

 

 

 

 23 september Vrouwenmaaltijd

Op 23 september willen wij graag onze najaarsbijeenkomst vieren en ik gebruik expres het woord vieren.
Samen met de vrouwen van de
OKViB (oud katholieke vrouwen in beweging) willen we een vrouwenmaaltijd organiseren in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Een maaltijd van ontmoeten en elkaar leren kennen. Noteert
u de datum alvast!?.
In de volgende Brief volgt meer uitgebreide informatie.
Fannie Hafkamp
 

Word vriend/vriendin van de NLVB 
De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond is de enige nog bestaande lutherse bond. Het bestuur wordt gevormd door lutherse vrouwen, maar de activiteiten staan open voor iedereen: man, vrouw, oud, jong, luthers, niet luthers! Als u ons werk en ons voortbestaan wilt steunen kunt u vriend/vriendin van ons worden door een jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze penningmeester over te maken. U ontvangt dan ook ons kwartaalblad De Brief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van al onze activiteiten!  

Leuk vinden