Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Laatste Nieuws

Eerste foto's opening expositie
Mienskip door het lam: utopie of ideaal?

 

 

 

Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland,
met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een moeder/(schoon)dochter dag!

 Jaarthema 2018

De bijbel en de vrouw

Vrouwen van nu en de bijbel
-------------------------

UITNODIGING voor een dag van ontmoeting

Op 29 september a.s. komen oud-katholieke en lutherse vrouwen en hun gasten weer bij elkaar om samen interessante dingen te doen. Deze keer in Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van Europa met als thema mienskip (gemeenschap). Gemeenschap is ook het thema van onze ontmoetingsdag.

De Nederlandse Lutherse Vrouwenbond en de Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging hebben een expositie ingericht met als titel

 Mienskip door het Lam: utopie of ideaal

De expositie bestaat uit foto’s en teksten van priester/kunstenaar Annemieke Duurkoop en uit een kruiswegstatie, gemaakt door gemeenteleden van verschillende kerken in Leeuwarden. De expositie is interactief en dat betekent dat we op deze ontmoetingsdag ook zelf aan de slag gaan in de vorm van een workshop.
Aan u vragen wij een tekst en/of afbeelding mee te nemen die voor u een bijzondere betekenis heeft

Programma van de dag:

De ontmoetingsdag begint om 10.00 uur met inloop, koffie met een Fries lekkernij en het bekijken van de expositie. Na een korte viering stappen wij op de CITYTRAIN voor een ludieke rondleiding door Leeuwarden onder leiding van een bevlogen en bekwame gids

Daarna wordt u een heerlijke lunch aangeboden.

Vervolgens gaan we ons verdiepen in de expositie in de vorm van een workshop. Eén workshop betreft de kruiswegstatie, de andere workshop betreft het werk van Annemieke Duurkoop.

Mienskip door het Lam: utopie of ideaal?

Kom kijken, doe mee en vind jouw antwoord.

Als we tijdens de workshop elkaars antwoorden bekijken en met elkaar daarover in gesprek raken, dan ontstaat er als vanzelf een gemeenschap. Immers gemeenschap vorm je door samen betekenis aan de werkelijkheid te geven.

We sluiten de dag af met een slotwoord en een lied. Rond 15.30 uur gaan we gezegend op huis aan. 


 


 

 

10381