Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Laatste Nieuws

Foto's 29 september 2018

  

Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland,
met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een moeder/(schoon)dochter dag!

 Jaarthema 2019

Luther en de vrouwen

-----------------------------------

Opnieuw 1001 vrouwen
Vanaf 4 oktober 2018 tot en met 10 maart 2019 is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20ste eeuw te zien. Samen met Els Kloek, de initiator en samenstelster van het gelijknamige boek, presenteert het Amsterdam Museum meer dan 125 bekende en minder bekende vrouwen die, ieder op hun eigen manier, een rol hebben gespeeld in de twintigste eeuw.
Klik hier voor meer informatie

--------------------------------------------------------------

In tegenstelling tot wat in De Brief is opgenomen, vindt de jaarlijkse Ontmoetingsdag NIET plaats op 18 mei 2019, maar wel op 25 mei 2019 te Haarlem.
Nadere informatie volgt. 


 


 

 

16339