Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Activiteitenagenda


Brainstormdag

Start:11-07-2018
13:00
Einde:11-07-2018
16:00

De jaarlijkse brainstorm dag van de NLVB, staat gepland op 11 juli 2018 in de ELK, Hamburgerstraat te Utrecht.
We gaan met elkaar brainstormen over het thema en de activiteiten voor 2019. Uw inbreng is daarbij heel belangrijk.
Om 13.00 uur wordt gestart met een lunch en van 14.00 tot 16.00 uur is het gesprek van het bestuur met de leden, die erbij willen zijn.
Hiervoor kunt u (vanwege de lunch) zich aanmelden bij:
Helena Axler: h.v.axler@gmail.com
Dus: 11 juli 2018, 13.00 uur lunch en 14.00-16.00 uur, brainstormen.Terug naar overzicht


 

 


Ontmoetingsdag
Deze jaarlijkse dag is de eigenlijke jaarvergadering en wordt beurtelings in een lutherse gemeente gehouden, waarbij de plaatselijke vrouwen betrokken worden in de voorbereiding. Naast het zakelijke gedeelte is het aspect ontmoeting belangrijk terwijl er ook ruimte is voor bezinning door middel van een meditatie en een thema, besproken door een, daarvoor uitgenodigde, inleider. Er is altijd een feestelijke lunch en een ontspannend middagprogramma.

Studiedag

Een keer per jaar en meestal in de ELK te Utrecht. Doel van deze dag is toerusting en ontmoeting. De onderwerpen varieren van zaken die het persoonlijk leven van vrouwen raken, met het doel daar inzicht en ruimte in te kunnen verkrijgen, zoals bijvoorbeeld ´Luthers´s visie over vrouwen´, ´Het Hooglied´, ´Liturgie, spelen en vieren´+,´Gein, genadevolle humor in geloof en kerk´, ´Grenzeloze lef´ benaderd vanuit de betekenis van het Hebreeuwse ´lev´, hart, ´Olie voor de ziel´, ´Droom God´s droom´, ´Reformatie en Muziek´, waarbij de spiritualiteit van Iona centraal stond, ´Reformatie en tolerantie´, met CDA-politica Kathleen Ferrier.  In de middag is er gelegenheid het thema persoonlijk uit te werken in diverse kreatieve werkgroepen. In de afsluitende viering vormen die uitwerkingen de bouwstenen voor de liturgie.

Regionale ontmoetingsdagen en excursies.

Het bestuur heeft met vreugde het initiatief van de Haagse lutherse vrouwengroep omarmd om als lutherse vrouwen elkaar te ontmoeten in de verschillende gemeenten. De vrouwen van de lutherse gemeente die bezocht wordt organiseren zelf een dagprogramma, waarbij vrouwen uit het hele land welkom zijn. Zo waren er ontmoetingsdagen in Gouda, Leeuwarden, Delft, Haarlem, Rotterdam, Zutphen en Den Haag. Ook worden er excursies georganiseerd waarbij ieder zich kan aansluiten, zoals de expositie van de Dode Zeerollen in het Drents Museum te Assen.

Wilt u mee met een activiteit van de NLVB meldt u dan aan met het contactformulier op de pagina ´Contact´.